هزینه و قیمت لیزر موهای زائد کل بدن

 

 

 

هزینه و قیمت لیزر موهای زائد کل بدن با ترکیب سه دستگاه فوق پیشرفته شامل الکساندرایت کوترا ، لیزر فوتونا ، الکساندرایت کندلا