تلانژکتازیا

تلانژکتازیا  نام علمی عروق ریز سطحی پوست است این عروق اغلب در سطح پوست پاها بیشتر است . به مرور زمان بر اثر افزایش فشار

ناشی از جاذبه زمین ، گشاد شدگی عروق ریز سطح پوست تشدید میشود . این عروق معمولا از دو تا چند میلی متر است . به دو رنگ قرمز

و سیاه دیده میشود . به مرور زمان این عروق آرام آرام بزرگتر میشود و از نظر ظاهری ناخوشایند میباشد .

برای بانوان که پوست سفید و بدون مو دارند و تمایل دارند ظاهر پاها زیبا باشد ، حل این معظل بسیار مهم و ضروری است .

برای حل این مشکل چندین روش موجود است که یکی از بهترین روش های درمانی  استفاده از لیزر های پیشرفته و مطمئن اسن که معمولا

طی یک یا دو جلسه به فاصله 6 ال 8 هفته میتوانیم بالای 80 الی 90 درصد این عروق را برطرف کنیم .