درمان غبغب صورت

درمان غبغب صورت یکی از مهمترین مراحل جوانسازی صورت است . به مرور زمان براثر جاذبه زمین ،شل شدن پوست و تجمع چربی

درلایه های مختلف پوست اتفاق میوفتد . متناسب با میزان قدرت ترمیم و الاستیسیته پوست میزان افتادگی پوست متغییر است .

درمواردی که افراد اقدام به رژیم گرفتن های غیر اصولی و سریع کاهش وزن دارند میزان افتادگی صورت بیشتر میشود درحالیکه میزان

چربی درنواحی غبغب خیلی تحلیل نمیرود .

یکی از درمانهای بسیار مهم و موثر برای رفع غبغب ابتدا باید در ناحیه مورد نظر با تزریق مواد مزوتراپی چربی سوزی درناحیه مورد نظر

انجام بشود ، همزمان با روشهای مختلف اقدام به سفت کردن پوست ناحیه مورد نظر بنمایند. این فرایند ممکن است دو الی سه ماه طول

بکشد و که مهم میزان لیفت پوست طی مسیر درمان است .

با استفاده از دستگاه فوق پیشرفته لیزر فوتونا میتوانیم همزمان هم چربی سوزی درلایه های زیرین پوست انجام میشود و هم کار

لیفتینگ پوست را انجام میدهد .

البته احتمال دارددو مرتبه نیاز به درمان داشته باشیم که میزان مسیر درمان طی مراحل ویزیت حضوری مشخص میشود .