*چک لیست روزانه مطب *

۱»تماس با خطوط تلفن مطب از تظر سلامت کارکرد

۲»نظافت مطب و تخلیه سطلها

۳»بررسی وسایل پذیرائی

۴»کنترل دستمال کاغذی در اتاقها و سرپیس و اتاق معانیه

۵»کنترل مانده شارژ پولی موبایل

۶»بررسی تماسهای دریافتی موبایل و پیامک و واتساپ

۷»تماس با بیماران روز بعد و کنترل نهایی وقت آنها

۸»ارسال پیام واتساپ یا پیامک به بیمارانی که جواب تماس کنترل بعد را نداده اند

۹»بررسی لیست پرونده های روز قبل و کنترل نهایی تمام موارد

۱۰»پرونده های بیماران روز بعد که اوکی شده است در کاور مربوطه جمع بشود

۱۱»بررسی پیچ اینستاگرام مطب و جوابدهی کامل

۱۲»کنترل پرونده های هرشب بطور کامل تمام موارد

۱۳»حسابررسی مالی هرشب و کنترل و مطابفت کامل با پرونده ها

۱۴»کنترل لیست اقلام مورد نیاز اتاق پزشک

۱۵»بررسی بیماران کنسلی و غیب روزهای قبل و تعیین تکلیف آنها

۱۶»آب زدن سرویس حداقل هر ۲تا۳ساعت

۱۷»جاگذاری دقیق پرونده های روز قبل پس از بررسی نهایی

۱۸»پیگیر تمام موارد مربوط به مارکتینگ مطب

۱۹»کنترل روزانه تمام فیلم و عکس بیماران و تحویل به مسئول مربوطه

۲۰»کنترل و ثبت نیازمندیهای ورود یا خروج از مطب

۲۱»کنترل ثبت شماره موبایل مراجعین در تبلت

۲۲»بررسی بیماران احتمالی مشکل دار و گزارش به دکتر

۲۳»کنترل پرونده های جدید و مطابقت با بقراط

۲۴»کنترل کامل خاموشی تمام دستگاهها هنگام خروج برقها از جمله چای ساز و…

۲۵»بستن کامل درب ها و خروج تمام نفرات باهم

۲۶»کنترل هفتگی بقراط تمام موارد تعیین تکلیف بشود

۲۷»کنترل هفتگی سیستم مارکتینگ و بازاریابی

۲۸»کنترل هفتگی تمام ملزومات مصرفی مطب

۲۹»کنترل هفتگی تمام ملزومات معرفی مطب

۳۰»کنترل هفتگی برنامه کاری با دکتر

۳۱»تماس با مراجعین روز قبل از نظر بررسی کیفیت کاردرمانی