چک لیست روزانه و هفتگی مطب دکتر غلامی

*چک لیست روزانه مطب *

 

۱»تماس با خطوط تلفن مطب از تظر سلامت کارکرد

 

۲» کنترل نظافت مطب و تخلیه سطلها

 

۳»بررسی وسایل پذیرائی

 

۴»کنترل دستمال کاغذی در اتاقها و سرویس و اتاق معانیه

 

۵»کنترل مانده شارژ پولی موبایل

 

۶»بررسی تماسهای دریافتی موبایل و پیامک و واتساپ

 

۷»تماس با بیماران ۲ روز بعد و کنترل نهایی وقت آنها

 

۸»ارسال پیام واتساپ یا پیامک به بیمارانی که جواب تماس کنترل بعد را نداده اند

 

۹»بررسی لیست پرونده های روز قبل و کنترل نهایی تمام موارد

 

۱۰»پرونده های بیماران روز بعد که اوکی شده است در کاور مربوطه جمع بشود

 

۱۱»بررسی پیچ اینستاگرام مطب و جوابدهی کامل

 

۱۲»کنترل پرونده های هرشب بطور کامل تمام موارد

 

۱۳»حسابررسی مالی هرشب و کنترل و مطابفت کامل با پرونده ها

 

۱۴»کنترل لیست اقلام مورد نیاز اتاق پزشک

 

۱۵»بررسی بیماران کنسلی و غیب روزهای قبل و تعیین تکلیف آنها

 

۱۶»آب زدن سرویس حداقل هر ۲تا۳ساعت

 

۱۷»جاگذاری دقیق پرونده های روز قبل پس از بررسی نهایی

 

۱۸»پیگیر تمام موارد مربوط به مارکتینگ مطب

 

۱۹»کنترل روزانه تمام فیلم و عکس بیماران و تحویل به مسئول مربوطه

 

۲۰»کنترل و ثبت نیازمندیهای ورود یا خروج از مطب

 

۲۱»کنترل ثبت شماره موبایل مراجعین در تبلت

 

۲۲»بررسی بیماران احتمالی مشکل دار و گزارش به دکتر

 

۲۳»کنترل پرونده های جدید و مطابقت با بقراط

 

۲۴»کنترل کامل خاموشی تمام دستگاهها هنگام خروج برقها از جمله چای ساز و…

 

۲۵»بستن کامل درب ها و خروج تمام نفرات باهم

 

۲۶»کنترل هفتگی بقراط تمام موارد تعیین تکلیف بشود

 

۲۷»کنترل هفتگی سیستم مارکتینگ و بازاریابی

 

۲۸»کنترل هفتگی تمام ملزومات مصرفی مطب

 

۲۹»کنترل هفتگی تمام ملزومات معرفی مطب

 

۳۰»کنترل هفتگی برنامه کاری با دکتر

 

۳۱»تماس با مراجعین روز قبل از نظر بررسی کیفیت کاردرمانی

 

به بالای صفحه بردن