*چک لیست روزانه مطب *

 

۱»تماس با خطوط تلفن مطب از تظر سلامت کارکرد

02126605238

02191693854

09193612139

۲» کنترل نظافت مطب و تخلیه سطلها

 

۳»بررسی وسایل پذیرائی

 

۴»کنترل دستمال کاغذی در اتاقها و سرویس و اتاق معانیه

 

۵»کنترل مانده شارژ پولی موبایل

 

۶»بررسی تماسهای دریافتی موبایل و پیامک و واتساپ

 

۷»تماس با بیماران 2 روز بعد و کنترل نهایی وقت آنها

 

۸»ارسال پیام واتساپ یا پیامک به بیمارانی که جواب تماس کنترل بعد را نداده اند

 

۹»بررسی لیست پرونده های روز قبل و کنترل نهایی تمام موارد

 

۱۰»پرونده های بیماران روز بعد که اوکی شده است در کاور مربوطه جمع بشود

 

۱۱»بررسی پیچ اینستاگرام مطب و جوابدهی کامل

 

۱۲»کنترل پرونده های هرشب بطور کامل تمام موارد

 

۱۳»حسابررسی مالی هرشب و کنترل و مطابفت کامل با پرونده ها

 

۱۴»کنترل لیست اقلام مورد نیاز اتاق پزشک

 

۱۵»بررسی بیماران کنسلی و غیب روزهای قبل و تعیین تکلیف آنها

 

۱۶»آب زدن سرویس حداقل هر ۲تا۳ساعت

 

۱۷»جاگذاری دقیق پرونده های روز قبل پس از بررسی نهایی

 

۱۸»پیگیر تمام موارد مربوط به مارکتینگ مطب

 

۱۹»کنترل روزانه تمام فیلم و عکس بیماران و تحویل به مسئول مربوطه

 

۲۰»کنترل و ثبت نیازمندیهای ورود یا خروج از مطب

 

۲۱»کنترل ثبت شماره موبایل مراجعین در تبلت

 

۲۲»بررسی بیماران احتمالی مشکل دار و گزارش به دکتر

 

۲۳»کنترل پرونده های جدید و مطابقت با بقراط

 

۲۴»کنترل کامل خاموشی تمام دستگاهها هنگام خروج برقها از جمله چای ساز و…

 

۲۵»بستن کامل درب ها و خروج تمام نفرات باهم

 

۲۶»کنترل هفتگی بقراط تمام موارد تعیین تکلیف بشود

 

۲۷»کنترل هفتگی سیستم مارکتینگ و بازاریابی

 

۲۸»کنترل هفتگی تمام ملزومات مصرفی مطب

 

۲۹»کنترل هفتگی تمام ملزومات معرفی مطب

 

۳۰»کنترل هفتگی برنامه کاری با دکتر

 

۳۱»تماس با مراجعین روز قبل از نظر بررسی کیفیت کاردرمانی