تخفیف لیزر موهای زائد

تخفیف تزریق بوتاکس
تخفیف تزریق بوتاکس

تخفیف لیزر 95 هزار تومانی

لیزر رفع موهای زائد با ترکیب سه تکنولوژی فوق پیشرفته شامل الکس سرد . فوتونا و الکساندرایت کندلالطفا این فرم را بادقت و کامل تکمیل بفرمایید تا در اولین فرصت جهت انجام لیزر با شما هماهنگی انجام بشود