در 28 روز پس از تزریق (1 U/kg) ، نیروی عضلانی از اثرات هر دو آماده سازی سم بهبود یافته بود. بوتاکس و نورونوکس در 4 روز پس از تزریق سم کاهش تقریباً معادل نیروی عضلانی (30 تا 90 درصد) را ایجاد کردند. اثرات طولی تزریق بوتاکس بر کیفیت زندگی مرتبط با صدا (V-RQOL) برای بیماران مبتلا به دیسفونی اسپاسمودیک کمکی: قسمت دوم. یکی دیگر از ویژگی های شگفت انگیز بوتاکس که بسیاری از هندی ها نمی دانند این است که این تزریق شگفت انگیز همچنین برای درمان بیماری های مختلف پزشکی استفاده می شود. بطور خلاصه ، بوتاکس پروتئینی است که پروتئین دیگری به نام SNAP-25 را که در داخل اعصاب وجود دارد ، حل می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بوتاکس و نورونوکس در مدل موشی واکنش های معادل تولید می کنند و برخلاف مدل های دیگر ، بهبود عضلات با دوزهای سم که کمتر از حداکثر کاهش نیروی عضلانی را ایجاد می کند ، سریع است. ما همچنین آزمایش کردیم که آیا واکنش به تزریق بوتاکس به عنوان تابعی از میزان بیان کانکسین 43 (Cx43) رخ داده است یا خیر.