دکتر عباس غلامی

ویرایش

تزریق ژل گونه قبل و بعد

[caption id="attachment_1274" align="aligncenter" width="300"]فیلر گونه تزریق فیلر گونه در مرکز پوست و موی دکتر غلامی[/caption]

داشتن گونه و برجستگی در این ناحیه صورت خواهان زیادی پیدا کرده اغلب افراد که ناحیه گونه صاف و بدون برجستگی دارند بیشتر طرفدار این روش هستند .
باتزریق فیلر در ناحیه گونه با توجه به فرم صورت و کیفیت فیلر تغییر قابل مشاهده خواهد بود و با نگاه کردن به عکس قبل و بعد تزریق شاهد این تغییر خواهید بود.
برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.
برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر و کامل تر روی عکس کلیک کنید.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="300"]انواع برندهای فیلر تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی[/caption]