آیا فیلر لب درد دارد؟

امروزه تزریق ژل درناحیه لب طرفداران زیادی پیدا کرده است و مدل‌های متنوعی را شامل می‌شود مانند مدل عروسکی،مدل چا‌کدار،مدل نچرال و….
برای تزریق ژل یا فیلر درهرقسمتی از نواحی مد نظر زیباجو از بی‌حسی‌های موضعی قبل از تزریق استفاده می شود لذا تزریق دردی نخواهد داشت واین امر استرس زیباجوی عزیز راهم از بین خواهد برد.

برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی