تزریق ژل زیرچشم چقدر ماندگاری دارد؟

فیلر زیر چشم عکس قبل و بعد

رفع سریع گودی زیرچشم در مرکز دکت غلامی با تزریق فیلر

افرادی که زیرچشم تیره و گود افتاده دارند بیشتر تمایل به تزریق فیلر زیرچشم دارند.
برای تزریق زیرچشم از ژل یا فیلر استفاده می شود که برندهای مطرح و معتبر زیادی در جهان شناخته شده است.
ماندگاری فیلر بصورت دائمی نیست و موقت است و بستگی به میزان متابولیسم بدن انسان و برند و کیفیت فیلر دارد ولی معمولا ماندگاری فیلر ۱۸ماه است.

برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر و کامل روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی