درمان جای جوش

اغلب افراد درسن بلوغ درگیر جوش صورت می‌شوند که جای جوش‌ها اغلب به‌صورت لک ویا فرورفتگی باقی می‌ماند .

وجود جای جوش درصورت برای افراد خوشایند نیست اگر شماهم جزو این دسته از افراد هستید درمان با لیزر فوتونا برای شما گزینه ای مناسب خواهد بود .

لیزر فوتونا با طول موج های ایمن تمام فرایند در تایمی کم و بدون درد سپری خواهد شد.

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکترغلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنی