دکتر عباس غلامی

ویرایش

تزریق ژل زیرچشم با کانولا

[caption id="attachment_1277" align="aligncenter" width="300"]فیلر زیر چشم عکس قبل و بعد رفع سریع گودی زیرچشم در مرکز دکت غلامی با تزریق فیلر[/caption]

کانولا مانند سوزن‌ها محفظه ای توخالی دارد که فیلر یا ژل بتواند از درون آن قسمت به ناحیه تزریقی مورد نظر جریان یابد.
سر کانولا گرد بوده که باعث تحریک کلاژن‌سازی و کاهش درد می‌ شود.
طریقه تزریق به این صورت است که بعداز بی‌حسی ناحیه زیر چشم با سوزن سوراخ‌ شده و سپس با کانولا تزریق صورت می‌گیرد.
برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.
برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="300"]انواع برندهای فیلر تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی[/caption]