تزریق ژل زیرچشم عوارض دارد؟

فیلر زیر چشم عکس قبل و بعد

رفع سریع گودی زیرچشم در مرکز دکت غلامی با تزریق فیلر

زیرچشم چون ناحیه حساسی بوده و عروق زیادی دارد باید بادقت بسیار بسیار فراوان تزریق انجام پذیرد لذا این کار باید به دست پزشکی حرفه ای و ماهر سپرده شود.
علاوه بر این برند ژل و معتبر بودن ان نیز اهمیت فراوان دارد.
اگر این کار با مهارت و تکنیک انجام نگیرد عوارض بدی بهمراه خواهد داشت مانند نابینایی موقت و…

برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی