دکتر عباس غلامی

ویرایش

تزریق ژل زیرچشم عوارض دارد؟

[caption id="attachment_1277" align="aligncenter" width="300"]فیلر زیر چشم عکس قبل و بعد رفع سریع گودی زیرچشم در مرکز دکت غلامی با تزریق فیلر[/caption]

زیرچشم چون ناحیه حساسی بوده و عروق زیادی دارد باید بادقت بسیار بسیار فراوان تزریق انجام پذیرد لذا این کار باید به دست پزشکی حرفه ای و ماهر سپرده شود.
علاوه بر این برند ژل و معتبر بودن ان نیز اهمیت فراوان دارد.
اگر این کار با مهارت و تکنیک انجام نگیرد عوارض بدی بهمراه خواهد داشت مانند نابینایی موقت و…
برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.
برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="300"]انواع برندهای فیلر تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی[/caption]