دکتر عباس غلامی

ویرایش

فیلر بینی گوشتی

اغلب مشکل بینی‌های گوشتی افتادگی نوک بینی  می‌باشد که اگر به صورت جزئی باشد می‌توان با تزریق فیلر یا ژل بصورت موقت مشکل را برطرف کرد از آنجا که تاثیر فیلر دائمی نمی‌باشد باید بعداز گذشت مدت زمانی حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه برای تزریق مجدد اقدام نمود.

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.

برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر و کامل روی عکس کلیک کنید.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="300"]انواع برندهای فیلر تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی[/caption]