تزریق ژل زیرچشم عوارض

فیلر زیر چشم عکس قبل و بعد

رفع سریع گودی زیرچشم در مرکز دکت غلامی با تزریق فیلر

زیرچشم چون ناحیه حساسی بوده و عروق زیادی دارد باید بادقت بسیار بسیار فراوان تزریق انجام پذیرد لذا این کار باید به دست پزشکی حرفه ای وماهر سپرده شود.
علاوه بر این برند ژل ومعتبر بودن ان نیز اهمیت فراوان دارد.
اگر این کار با مهارت و تکنیک انجام نگیرد عوارض بدی بهمراه خواهد داشت مانند نابینایی موقت و…
برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید
برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی