دکتر عباس غلامی

ویرایش

آیا فیلر همان ژل است؟

فیلر یا ژل ماده‌ای تزریقی جهت افزایش حجم ناحیه مورد نظر که این ناحیه بیشتر در قسمت صورت است.
فیلر همان ژل بوده و برای حجم دهی از آن استفاده می‌شود ‌.
اثر فیلر بصورت دائمی نیست و بعداز مدتی می توان برای تمدید تزریق اقدام نمود.
برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.
برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر و کامل تر روی عکس کلیک کنید.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="300"]انواع برندهای فیلر تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی[/caption]