دکتر عباس غلامی

ویرایش

قیمت فیلر خط خنده 1401

خط خنده یا خطوط و چین‌ و چروکی که بخاطر حرکات مستمر صورت وانقباض ماهیچه ها ایجاد شده است را میتوان باتزریق فیلر به‌صورت موقت درمان نمود همان‌طور که می دانید اثر فیلرها دائمی نیست و بعداز مدتی می توان برای تمدید تزریق اقدام نمود.

قیمت فیلر خط خنده باتوجه به برندی که از آن برای تزریق استفاده می شود متفاوت است.

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.

برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="300"]انواع برندهای فیلر تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی[/caption]