قیمت فیلر خط خنده 1401

خط خنده یا خطوط و چین‌ و چروکی که بخاطر حرکات مستمر صورت وانقباض ماهیچه ها ایجاد شده است را میتوان باتزریق فیلر به‌صورت موقت درمان نمود همان‌طور که می دانید اثر فیلرها دائمی نیست و بعداز مدتی می توان برای تمدید تزریق اقدام نمود.

قیمت فیلر خط خنده باتوجه به برندی که از آن برای تزریق استفاده می شود متفاوت است.

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.

برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی