آدرس مطب :

تهران خیابان فرشته بعد از کوچه شبدیز روبروی پست برق مجتمع تجاری داریوش بلوک Bطبقه اول واحد یک

 

۲۶۶۰۵۲۳۸

۳۹_۱۲۱_۳۶_۰۹۱۹