فوتونا4D

افزایش سن سبب بروز تغییراتی اجتناب نا پذیر در بافت پوست به ویژه در نقاطی مانند صورت می‌شود که برای بسیاری از افراد پذیرش آن سخت بوده و همواره به دنبال راه های مختلفی برای جلوگیری از پیشرفت این تغییرات از یک سو و معکوس کردن سیر آن ها در صورت امکان از سوی دیگر هستند.

یکی از موارد کاربردی استفاده از لیزر فوتونا ۴بعدی است که طی فرایند۴مرحله ‌ای باعث جوانی ونشاط پوست شما می‌گردد.

برای معاینه و تزریق می‌توانید به مرکزدکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.

برای کسب آگاهی‌و اطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید.