ژل خط خنده کره ای

فیلر خط خنده

بهترین فیلر خط خنده در مرکز پوست و موی دکتر غلامی

ممکن است به صورت طبیعی با حرکات مداوم صورت یا خندیدن و انقباض های ماهیچه‌ی ناحیه اطراف دهان خطی بیفتد که بانام خط خنده شناخته می‌شود بسیاری خواستار رفع این خط می باشند که تزریق فیلر یا ژل به آنها توصیه می شود.
ماندگاری فیلر یا ژل موقت بوده به‌صورت دائمی نمی باشد.
یکی از برندهای معتبر وشناخته شده درجهان ژل کره ای است که می‌توان برای از بین بردن خط خنده ازان استفاده کرد.
برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.
برای ‌کسب اطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی