کاشت مو

کاشت موی طبیعی یک نوع عمل زیبایی میباشد که درآن با جابه جا کردن موهای خودتان از پشت سر به نواحی کم پشت شده به رفع ایراد یا نواقص میپردازیم . کاشت مو معمولا به روشهای FIT,FUTوSUT بنا به تشخیص پزشکتان انجام میگیرد . باید توجه داشته باشید که تکنیک متخصص کاشت مو بسیار مهم است تا بیشترین مقدار مو برداشته و کاشته شود و مو در بهترین جای طاسی بهترین نما و بیشترین تراکم را داشته باشد