کنترل مسیر پیری صورتantiaging

آنتی ایجینگ

به مجمو عه ای از مراقبت ها ی پوستی برای پیشگیری از پیری و افتادگی پوست و تعدادی از روش های درمانی برای حل مشکلاتی مثل چروک پوست هم چنین جوانسازی و لیفت صورت گفته میشود
در روش آنتی ایجینگ حتی استفاده از داروهای خوراکی و رژیم غذایی مناسب بسیار موثر هستند اما اگر پیری پوست به نقطه ای برسد که نیاز به درمان داشته باشد روش های فوق به عنوان مکمل و کمک کننده هستند و درمان از طریق دستگاه های لیزر زیبایی و یا جراحی زیبای امکان پذیر است از آن جایی که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است توصیه میشود با مراقبت های درست مثل استفاده از لیزر های زیبایی مخصوص آنتی ایجینگ یک یا دو بار در طول سال میتوانیم سن پوستی خود را تثبیت کنیم و همیشه جوان بمانیم