پیلینگ جای جوش 

Peeling به معنی لایه برداری وبرداشتن 

یک قشر سطحی از روی پوست می باشد

یک نوع تقسیم بندی براساس نوع عامل لایه برداری وجود دارد :

پیلینگ شیمیایی

پیلینگ مکانیکی

پیلینگ لیزری

تکرار پیلینگ هر ۶-۳ ماه یکبار توصیه می شود. با لایه برداری منظم پوست روند رشد سلول های جدید و جوان را افزایش دهید.

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکترغلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید