فیلر تزریق چانه

داشتن چانه ای کشیده از ویژگی‌ های چهره زیبا شناخته شده و علاقمندان زیادی پیدا کرده است.

با تزریق فیلر در ناحیه چانه می توان به این تغییرات دست پیدا کرد‌.

تزریق باید با دقت وظرافت بسیار به دست پزشک مجرب با تجربه انجام گیرد.

ماندگاری فیلر یا ژل موقت بوده و معمولا بین ۱۲ تا ۱۸ ماه متفاوت است.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی