آیا خروپف درمان قطعی دارد؟

آیا خروپف درمان قطعی دارد؟

خروپف صدایی است که فرد هنگام خواب تولید می‌کند که باعث رنجش وسلب اسایش اطرافیان است برای مواردی که علت خروپف شلی و افتادگی سقف دهان است لیزر فوتونا اثرعالی و موثری دارد وبا چندجلسه درمان به نتیجه مطلوب می رسید.

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکترغلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید

به نظر می‌رسد چیزی که به دنبال آن بودید یافت نشده است. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.

به بالای صفحه بردن