دکتر عباس غلامی

ویرایش

ماندگاری ژل زاویه فک

امروزه داشتن زاویه درناحیه فک باعث زیباتر جلوه کردن چهره شده وطرفداران زیادی پیدا کرده است.

داشتن شکل ۷ درناحیه فک وچانه از روش های زیباسازی برای افرادیست که زاویه فک شکل گرفته ای ندارند

.برای این کار از ژل یافیلر استفاده می شود که براساس کیفیت ژل ماندگاری بطور معمول بین ۱۲ تا ۱۸ ماه متفاوت است.

ماندگاری ژل علاوه بر برندفیلر به متابولیسم بدن شما بستگی دارد.

پایه ژل‌ها هیالورونیک اسید است که این ماده به صورت طبیعی در بدن وجود دارد وجای نگرانیی ندارد.

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید

برای کسب آگاهی واطلاعات بیشتر وکامل روی عکس کلیک کنید.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="300"]انواع برندهای فیلر تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی[/caption]