قیمت ژل خط خنده

خط خنده بدلیل حرکات مستمر و انقباضات درناحیه اطراف لب تشکیل می‌شود که اغلب مایل به رفع این خطوط هستند که این عمل خود باعث جوان‌تر به‌نظر رسیدن چهره می‌شود.

ماندگاری فیلر بصورت دائمی نیست و بعد از مدتی می توان برای تمدید تزریق اقدام نمود. 

قیمت ژل خط خنده با توجه به برند فیلر متفاوت می‌ باشد‌.

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید .

برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر و کامل تر روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی