جای جوش فرو رفته

انواع جوش صورت زمانی ایجاد می‌شود که سلول‌های مرده پوست و چربی همراه با باکتری‌ها در منافذ پوست انباشته ‌شوند.

جای جوش بصورت مسطح ویا فرورفته یا برجسته خواهد بود که پروسه درمان برای جای جوش فرورفته طولانی تر خواهد بود البته انتخاب روش درمانی هم در پروسه ی درمانی تاثیر گذار خواهد بود.

برایمعاینه و تزریق می توانید به مرکز دکترغلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید.