درمان جای جوش فرورفته

لیزر جای جوش نوعی لیزر درمانی است که با هدف به حداقل رساندن لکه‌های باقی‌مانده از جوش‌های قدیمی انجام می‌شود

جای جوش بصورت مسطح، برجسته یا فرورفته است که تحریک لیزر فوتونا باعث می‌شود ترمیم وبازسازی پوست و کلاژن‌سازی فعال شود و فرورفتگی پوست از بین برود.

لیزر درمانی زکی از موثرترین نتایج را برای شما خواهد داشت که دراین بین لیزر فوتونا با اثربخشی بیشتر وبازسازی عمیق پوست به شما توصیه می شود 

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید