فیلر بینی استخوانی

اغلب مشکلات ظاهری بینی‌های استخوانی داشتن قوز است که اگر جزیی باشد باتزریق فیلر قابل درمان است تزریق فیلر دراین موارد جزوه کارهای زیبایی قرار می‌گیرد و بعد از تزریق نیاز به بستری واستراحت ندارد و می‌توانید به زندگی روز مره خود برگردید

برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکترغلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید.

انواع برندهای فیلر

تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی