لیزر فوتونا برای جای جوش

اغلب افراد درسن بلوغ درگیر جوش صورت می‌شوند که جای جوش‌ها اغلب به‌صورت لک ویا فرورفتگی باقی می‌ماند .

وجود جای جوش درصورت برای افراد خوشایند نیست اگر شماهم جزو این دسته از افراد هستید درمان با لیزر فوتونا برای شما گزینه ای مناسب خواهد بود .

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید.