لیزر فوتونا برای جای بخیه

جای بخیه اغلب بصورت خطی به رنگ صورتی کمرنگ به صورت فرورفته یا برجسته ویا مسطح می‌باشد.

بخش زیاد یا همه‌ی اثر اسکار روی پوست با لیزر فوتونا برطرف می‌شود‌ وبعد از هر جلسه شاهد بهبودی خواهید بود‌.

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید.

اسکار بخیه