دکتر عباس غلامی

ویرایش

تزریق ژل گونه یک سی‌سی

[caption id="attachment_1274" align="aligncenter" width="300"]فیلر گونه تزریق فیلر گونه در مرکز پوست و موی دکتر غلامی[/caption]

داشتن گونه و برجستگی دراین ناحیه صورت خواهان زیادی پیدا کرده اغلب افراد که ناحیه گونه صاف وبدون برجستگی دارند بیشتر طرفدار این روش هستند .
مقدار ژل تزریقی ناحیه گونه متباوت است به شرایط بیمار وسن و نظر پزشک بستگی دارد ولی برای ایجاد تغییر حداقل یک سی سی ژل لازم است وبرای مقدار حداکثر نظر پزشک و شرایط بیمار تعیین کننده است.
برای معاینه و تزریق می توانید به مرکز دکتر غلامی واقع در خیابان فرشته مراجعه بفرمایید.
برای کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر و کامل روی عکس کلیک کنید.

[caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="300"]انواع برندهای فیلر تزریق انواع فیلرهای مختلف در مرکز دکتر غلامی[/caption]