جوانسازی صورت بالیزر فوتونا اقدامی موثر ومفید برای آن دست از افرادی است که احساس پیری و افتادگی در صورت خود دارند .

معمولا تعداد جلسات لازم بین۳ الی ۵ جلسه به فاصله دوهفته الی یک ماه می باشد.

بعداز آن می‌توانی هر۶ ماه تا یک سال یک جلسه یاداور برای داشتن پوستی جوان وشاداب داشته باشید

برای کسب آگاهی واطلاعات کامل روی عکس کلیک کنید